Dünyada Nükleer Güç Santralleri

Avrupa ülkelerinin oluşturduğu birçok ülke elektrik üretiminin önemli bir bölümünü nükleer enerjiden sağlamaktadır. Dünya genelinde elektrik üretiminin yaklaşık % 11’i nükleer enerjiden sağlanmaktadır. 99 santralle dünyanın en fazla nükleer santraline sahip bulunan ABD, elektrik üretiminin % 19,0’ını nükleer enerjiden elde etmektedir. 35 nükleer santralin üretime devam ettiği, 8 santralin ise inşa halinde bulunduğu Rusya elektrik üretiminin % 18,5’ini, 25 santrali bulunan Güney Kore % 30,4’ünü, 58 nükleer santralin üretimde olduğu Fransa ise % 77’sini nükleer santrallerden elde etmektedir. 31 nükleer santrale sahip Çin ise ileri ki yıllarda gerçekleşecek elektrik enerji talebini karşılamak için 24 nükleer santralin inşasına başlamıştır. Bunların yanı sıra Birleşik Arap Emirliği (BAE) ve Beyaz Rusya (Belarus) ilk nükleer santrallerinin inşasına başlamıştır.

31 ÜLKEDE 442 NÜKLEER SANTRAL VARDIR


Şekil 1. Nükleer santrale sahip ülkeler

Şekil 2. Nükleer santrale sahip ülkeler ve santral sayıları

16 ÜLKEDE 66 NÜKLEER SANTRAL İNŞA HALİNDEDİR

Şekil 3. Nükleer santral inşa eden ülkeler
Şekil 4. Nükleer santral inşa eden ülkeler ve inşaat halindeki nükleer santral sayısı

Tablo 1. Dünyada işletmedeki ve inşaat halindeki nükleer santral sayıları ile ülkelerin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı (4 Mart 2013 tarihli veri)

Ülkeler İşletmedeki Nükleer Santral Sayısı İnşaat Aşamasındaki Santral Sayısı Elektrik Üretiminde Nükleer Enerjinin Payı (%)
ABD 99 5 %19,5
Fransa 58 1 %76,9
Japonya 43 2 - [1]
Rusya 33 8 %18,6
Güney Kore 25 3 %30,4
 Çin  31  24  %2,1
Hindistan 21 6 %3,5
Kanada 19 %16,8
Birleşik Krallık 15 %17,2
Ukrayna 15 2 %49,4
İsveç 10 %38,1
Almanya 8 %15,5
İspanya 7 %20,5
Belçika 7 %47,5
Çek Cumhuriyet 6 %35,3
Tayvan 6 2 %18,9
İsviçre 5 %37,9
Finlandiya 4 1 %34,6
Macaristan 4 %53,6
Slovakya 4 2 %56,8
Pakistan 3 2 %4,3
Arjantin 3 1 %4,0
Brezilya 2 1 %2,9
Bulgaristan 2 %33,6
Meksika 2 %5,6
Romanya 2 %18,5
Güney Afrika 2 %6,2
Ermenistan 1 %30,7
İran 1 %1,5
Hollanda 1 %4,4
Slovenya 1 %37,2
Birleşik Arap Emirliği (BAE) 4
Beyaz Rusya 2
TOPLAM 442 66 Dünya geneli %11
[1] Fukuşima kazası sonrası Japonya’da güvenlik testleri için nükleer güç santralleri kısa süreliğine kapatılmıştır. Ancak, 17 nükleer santralin tekrar açılması ile ilgili süreç başlatıldı.