Akkuyu Nükleer Güç Santrali

12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.

Anlaşmaya istinaden Mersin Akkuyu Sahası’nda 4800 MW toplam kurulu güce sahip VVER 1200 tipi 4 reaktör kurulacaktır.

13 Aralık 2010 tarihinde Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. adı ile Proje Şirketi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Proje Şirketi % 100 Rus sermayeli ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi bir anonim şirketidir.

Akkuyu NGS Projesi, ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük yatırımdır.

Akkuyu Sahası 2011 yılında Proje Şirketi’ne tahsis edilmiştir.

Proje Şirketi tarafından 26 Mayıs 2011 tarihinde tam kapsamlı mühendislik ve saha etüt çalışmaları başlatılmıştır. Proje Şirketi bugüne kadar sahada depremsellik, tsunami, meteoroloji, jeoloji vb. çalışmaları yapmıştır.

06.12.2013 tarihinde “Güncellenmiş Yer Raporu” TAEK tarafından uygun bulunmuştur.

Aralık 2014’te Saha Parametreleri Raporu TAEK’e sunulmuştur.

01.12.2014 tarihinde Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu olumlu kararı alınmıştır.

14.04.2015 tarihinde Akkuyu NGS İnşaat Projesi Deniz Hidroteknik Yapılarının Temel Atma Töreni yapılmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 24 Kasım 2011 tarihinde elektrik üretim lisansı başvurusu yapılmış ve 25 Haziran 2015 tarihinde 36 ay süreli önlisans alınmıştır.

Elektrik üretim lisansının alınmasını takip eden 1 ay içerisinde Türkiye Elektrik Taahhüt Ticaret A.Ş. ile Proje Şirketi arasında elektrik satınalma anlaşması (ESA) imzalanacaktır.

Proje kapsamında Rusya'da 600 Türk öğrenci nükleer mühendislik eğitimi alacaktır.

Şu an Rusya'da 307 Türk öğrenci nükleer mühendislik eğitimi almaktadır.

Öğrenciler 5,5 yıllık uzmanlık eğitimine tabi tutulacaklardır. Uzmanlık eğitimini müteakip öğrenciler, başarı durumlarına göre 6 aylık yüksek lisans programına devam edebileceklerdir..

Proje Şirketi öğrencilere ayda 500 Dolar burs vermekte, yurt ve eğitim masraflarını karşılamaktadır.

Mersin’de Halkı Bilgilendirme Merkezleri açılmıştır.

Ayrıca NGS inşaatının en yoğun döneminde yaklaşık 10.000 kişi çalışacaktır. Bunların büyük bir kısmı Türk vatandaşları olacaktır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile nükleer altyapının gözden geçirilmesi projesi başlatılmıştır. Nükleer altyapı ile ilgili 19 başlık altında (nükleer mevzuat, atık yönetimi, nükleer güvenlik, çevre, insan kaynakları planlaması vb.) mevcut durumumuz analiz edilerek ve geleceğe yönelik yol haritası çıkarılmıştır.

Akkuyu Nükleer Santralin ilk ünitesinin 2021 yılında elektrik üretmeye başlaması planlanmaktadır.

Diğer üniteler ise birer yıl arayla devreye alınacaktır.