Bakanlığımızda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Uzmanlarının Katılımıyla Çalıştay Gerçekleştirildi

Bakanlığımızda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının katılımıyla “Ülkemizde Nükleere İlişkin İnsan Kaynakları Planlaması” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.