Faaliyetlerimiz

Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atıkların Yönetimi Konulu Çalıştay

UAEA tarafından ülkemizin daveti üzerine gerçekleştirilen Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atıkların Yönetimi konulu çalıştay Bakanlığımızda 28 – 30 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

devamı için tıklayınız......

UAEA Genel Müdürü Yukiya Amano Türkiye’yi ziyaretinde Sayın Bakanımız Taner Yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi.

UAEA Genel Müdürü Yukiya Amano Türkiye’yi ziyaretinde Sayın Bakanımız Taner Yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi.

devamı için tıklayınız......

Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme (INIR) Misyonu Bakanlığımızda Gerçekleştirildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından ülkemizin daveti üzerine gerçekleştirilen Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme (INIR) Misyonu Bakanlığımızda 4 – 13 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekl...

devamı için tıklayınız......

Bakanlığımızda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Uzmanlarının Katılımıyla Çalıştay Gerçekleştirildi

Bakanlığımızda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının katılımıyla “Ülkemizde Nükleere İlişkin İnsan Kaynakları Planlaması” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi. 

devamı için tıklayınız......

Bilgi Bankası

Nükleer Güç Santralleri Çevreyi Nasıl Etkilemektedir?

Santralin inşası, işletimi, sökümü ve atık yönetimi ile ilgili tüm faaliyetler ülkemizdeki çevre dâhil tüm mevzuatın gerektirdiği izin ve denetime tabii olacaktır. Söz konusu izin ve denetimler;TAEK t...

devamı için tıklayınız......

Nükleer Güç Santrallerinin Radyasyon Etkisi Nedir?

İnsanlar, hayatın bir parçası olarak uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, su ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan ışınlanma...

devamı için tıklayınız......

Akdeniz’de Oluşabilecek Bir Tsunami’den Nükleer Güç Santrali Etkilenecek midir?

Tusunami, Akkuyu Nükleer Güç Santrali detaylı saha çalışmalarında dikkate alınan bir konudur. Tusunami kapsamında yapılan çalışmalar ile su alma-verme yapılarının yeri, reaktör ve yardımcı tesislerin ...

devamı için tıklayınız......

Akkuyu Sahasında Depremsellik Riski Var mıdır?

Nükleer Güç Santrallerine ilişkin olarak sürdürülen yer seçimi ve ayrıntılı yer araştırmalarında dikkate alınan, güvenlikle ilgili birçok parametre mevcuttur. Bölgenin depremsellik özelliği bu paramet...

devamı için tıklayınız......

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Uluslararası Düzenlemelere Uygun mudur?

VVER-1200, TAEK kriterlerine uygunluk açısından değerlendirilmiş ve lisanslama sırasında ayrıntılı gözden geçirme ve değerlendirme yapma hakkı saklı tutularak tasarımın TAEK kriterleri açısından yeter...

devamı için tıklayınız......